Интелегентни бојлери

 • Стоечки големолитражен бојлер со капацитет од 80L, комбиниран со топлоизменувач за соларно и парно греење со дигитално интелегентно управување.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 80 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: ????
 • Стоечки големолитражен бојлер со капацитет од 100L, комбиниран, со топлоизменувач за соларно и парно греење со дигитално интелегентно управување.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 100 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: ????
 • Стоечки големолитражен бојлер со капацитет од 120L и 150L комбиниран, со топлоизменувач за соларно и парно греење со вградено дигитално интелегентно управување.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 120 / 150 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: ????
 • Вертикален стоечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно грење 150 литри со интелегенто дигитално управување со специјална прекривка за изолација.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 150 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 100cm 60cm 60cm
 • Вертикален стоечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно грење со капацитет од 200 / 230  литри со дигитално управување и специјална прекривка за изолација.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 200 / 230 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 125cm x 60cm x 60cm
 • Вертикален стоечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно грење со капацитет од 280 литри со дигитално управување и специјална прекривка за изолација.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 280 литри
  •  Моќност: 9кW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 165cm x 60cm x 60cm
 • Вертикален висечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно грење со капацитет од 80 или 100 литри со дигитално управување.
  • Мoнтажа: вертикална висечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 80/100 литри
  •  Моќност: 3кW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 80л: 77cm x 44cm x 47cm                                                                                                                                                                                                                               100л: 95cm  x 44cm x 47cm
 • Вертикален висечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно грење со капацитет од 120 или 150 литри со дигитално управување.
  • Мoнтажа: вертикална висечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 120/150 литри
  •  Моќност: 3кW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 120л:108cm x 44cm x 47cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      150л:135cm x 44cm x 47cm
 • Вертикален стоечки големолитражен бојлер за топлинска пумпа со дигитално интелегентно управување.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: / 150; 200; 230; 280; 400 литри