Комбинирани

бојлери

БОЈЛЕРИ СО ТОПЛОИЗМЕНУВАЧ

ЗА СОЛАРНО И ПАРНО ГРЕЕЊЕ

Најлесно до максимално искористување на електричната енергија со моќниот Канон од Парновод! Креиран според најнова технологија на пазарот овој комбиниран бојлер го има најмоќниот топлоизменувач и може да се поврзе на соларно и парно греење за максимална ефикасност.

Како функционира? 

Водата од соларниот колектор или инсталацијата за парно греење поминува во внатрешни цевки ( топлоизменувачи) во бојлерот и ја загрева водата која е наменета за санитарна употреба. Водата од соларното и од парното не се меша туку единствено нивната топлина се искористува за загревање на водата во бојлерот. На тој начин максимално се заштедува со тоа што водата која е наменета за санитарна употреба не се загрева целосно со електричен грејач, туку се загрева со топлината на водата од соларното и парното греење.

.

.

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

МЕХАНИЧКИ КОМБИНИРАН БОЈЛЕР 150 ЛИТРИ

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

КОМБИНИРАН БОЈЛЕР 80  ЛИТРИ

ПОВЕЌЕ

КОМБИНИРАН БОЈЛЕР 100 ЛИТРИ

БОЈЛЕР СО ТОПЛОКОНВЕРТОР ЗА СОЛАРНО И ПАРНО ГРЕЕЊЕ СО МЕХАНИЧКО УПРАВУВЊЕ

 

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

ДИГИТАЛЕН КОМБИНИРАН
БОЈЛЕР 100 ЛИТРИ

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

КОМБИНИРАН
МЕХАНИЧКИ
БОЈЛЕР 150 ЛИТРИ

СТОЕЧКИ БОЈЛЕР СО ТОПЛОИЗМЕНУВАЧ ЗА СОЛАРНО И ПАРНО ГРЕЕЊЕ

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

КОМБИНИРАН / 150 ЛИТРИ /ДИГИТАЛНО УПРАВУВАЊЕ

СТОЕЧКИ БОЈЛЕР СО ТОПЛОИЗМЕНУВАЧ ЗА СОЛАРНО И ПАРНО ГРЕЕЊЕ

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Комбиниран / 200-230l/ Дигитално управување

Стоечки бојлер со топлински изменувач за соларно и парно греење

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

КОМБИНИРАН
МЕХАНИЧКИ
БОЈЛЕР 200/230 ЛИТРИ

СТОЕЧКИ БОЈЛЕР СО ТОПЛОИЗМЕНУВАЧ ЗА СОЛАРНО И ПАРНО ГРЕЕЊЕ

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Комбиниран / 280l/ Дигитално управување

Стоечки бојлер со топлински изменувач за соларно и парно греење

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

КОМБИНИРАН
МЕХАНИЧКИ
БОЈЛЕР 280 ЛИТРИ

СТОЕЧКИ БОЈЛЕР СО ТОПЛОИЗМЕНУВАЧ ЗА СОЛАРНО И ПАРНО ГРЕЕЊЕ

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Висечки комбиниран,80l/100l со дигитално управување

БОЈЛЕР СО ТОПЛОИЗМЕНУВАЧ ЗА СОЛАРНО И ПАРНО ГРЕЕЊЕ СО ДИГИТАЛНО УПРАВУВЊЕ

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Висечки комбиниран,80l/100l со механичко управување

БОЈЛЕР СО ТОПЛОИЗМЕНУВАЧ ЗА СОЛАРНО И ПАРНО ГРЕЕЊЕ СО МЕХАНИЧКО УПРАВУВЊЕ

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Висечки комбиниран,120l/150l со дигитално управување

ВИСЕЧКИ БОЈЛЕР СО ТОПЛОИЗМЕНУВАЧ ЗА СОЛАРНО И ПАРНО ГРЕЕЊЕ

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Висечки комбиниран,120l/150l со механичко управување

ВИСЕЧКИ БОЈЛЕР СО ТОПЛОИЗМЕНУВАЧ ЗА СОЛАРНО И ПАРНО ГРЕЕЊЕ

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ