• Вертикален стоечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно грење со капацитет од 280 литри со механичко управување и специјална прекривка за изолација..
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: механички контролер
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 280 литри
  •  Моќност: 9кW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 165cm x 60cm x 60cm
 • Вертикален стоечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно грење со капацитет од 200/230 литри со механичко управување и специјална прекривка за изолација.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: механичко
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 200/230 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 100cm 60cm 60cm
 • Вертикален стоечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно грење со капацитет од 200 / 230  литри со дигитално управување и специјална прекривка за изолација.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 200 / 230 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 125cm x 60cm x 60cm
 • Вертикален стоечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно грење 150 литри со интелегенто дигитално управување со специјална прекривка за изолација.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 150 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 100cm 60cm 60cm
 • Вертикален стоечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно грење со капацитет од 280 литри со дигитално управување и специјална прекривка за изолација.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 280 литри
  •  Моќност: 9кW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 165cm x 60cm x 60cm
 • Стоечки големолитражен бојлер со капацитет од 120L и 150L комбиниран, со топлоизменувач за соларно и парно греење со вградено дигитално интелегентно управување.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 120 / 150 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: ????
 • Стоечки големолитражен бојлер со капацитет од 120L и 150L комбиниран, со топлоизменувач за соларно и парно греење.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: механичко
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 120 / 150 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: ????
 • Стоечки големолитражен бојлер со капацитет од 100L, комбиниран, со топлоизменувач за соларно и парно греење со дигитално интелегентно управување.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 100 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: ????
 • Стоечки големолитражен бојлер со капацитет од 80L, комбиниран, со топлоизменувач за соларно и парно греење.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: механичко
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 100 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина:
 • Стоечки големолитражен бојлер со капацитет од 80L, комбиниран со топлоизменувач за соларно и парно греење со дигитално интелегентно управување.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 80 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: ????
 • Стоечки големолитражен бојлер со капацитет од 100L, комбиниран со топлоизменувач за соларно и парно греење.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: механичко
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 100 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: ????
 • Вертикален висечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно греeње со капацитет од 80 или 100 литри со механичко управување.
  • Мoнтажа: вертикална висечка
  • Управување: механичко
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 80/100 литри
  •  Моќност: 3кW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 80л: 77cm x 44cm x 47cm                                                                                                                                                                                                                                                                                        100л: 95cm  x 44cm x 47cm
 • Вертикален висечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно греeње со капацитет од 120 или 150 литри со механичко управување.

  • Мoнтажа: вертикална висечка
  • Управување: механичко
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 120/150 литри
  •  Моќност: 3кW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 120л:108cm x 44cm x 47cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      150л:135cm x 44cm x 47cm
 • Вертикален висечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно грење со капацитет од 120 или 150 литри со дигитално управување.
  • Мoнтажа: вертикална висечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 120/150 литри
  •  Моќност: 3кW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 120л:108cm x 44cm x 47cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      150л:135cm x 44cm x 47cm
 • Вертикален висечки големолитражен бојлер со топлоизменувач за соларно и парно грење со капацитет од 80 или 100 литри со дигитално управување.
  • Мoнтажа: вертикална висечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 80/100 литри
  •  Моќност: 3кW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 80л: 77cm x 44cm x 47cm                                                                                                                                                                                                                               100л: 95cm  x 44cm x 47cm
 • Стоечки големолитражен бојлер со капацитет од 120L и 150L комбиниран, со топлоизменувач за соларно и парно греење со вградено дигитално интелегентно управување.
  • Мoнтажа: вертикална стоечка
  • Управување: дигитално
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 200 / 230 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 125cm x 60cm x 60cm
Go to Top