• Класичен електричен бојлер со механичко управување со капацитет од 50 литри.
  • Мoнтажа: вертикална
  • Управување: механичко
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 50 литри
  •  Моќност: 2kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 56cm x 44cm x 47cm
 • Класичен електричен бојлер со механичко управување со капацитет од 60 литри.
  • Мoнтажа: вертикална
  • Управување: механичко
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 60 литри
  •  Моќност: 2kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 60cm x 44cm x 47cm
 • Малолитражен кујнски бојлер со вертикално високо монтирање со капацитет од 10 литри.
  • Мoнтажа: вертикална - високомонтажно
  • Управување: механичко
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 10 литри
  •  Моќност: 2kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 48cm x 24cm x  27cm
 • Малолитражен кујнски бојлер со вертикално високо монтирање со капацитет од 10 литри.
  • Мoнтажа: вертикална - нискомонтажно
  • Управување: механичко
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 10 литри
  •  Моќност: 2kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 48cm x 24cm x 27cm
 • Класичен електричен бојлер со капацитет од 80l со вертикално монтирање и механичко управување.
  • Мoнтажа: вертикална
  • Управување: механичко
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 80 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 87cm x 44cm x 47cm
 • Класичен електричен бојлер со капацитет од 80l со вертикално монтирање и механичко управување.
  • Мoнтажа: вертикална
  • Управување: механичко
  • Казан: изработен од нерѓосувачки челик
  • Литража: 100 литри
  •  Моќност: 3kW
  • Работен притисок:  6Bar
  • Висина ширина и длабочина: 105cm x 44cm x 47cm
Go to Top